Szukaj:
ŚWIAT ROZWIĄZAŃ AUTO ID

Ogólne zasady zakupów

OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE WARUNKÓW ZAKUPÓW TOWARÓW I USŁUG DOKONYWANYCH PRZEZ FIRMĘ „ASPEKT” OD JEJ KONTRAHENTÓW

  1. Spółka dokonuje płatności w terminie co najmniej 30 dni od otrzymania towaru i wyłącznie wtedy, gdy dostarczony towar spełnia warunki przedstawione w zamówieniu (wykonania usługi) w przypadku dostawców posiadających siedzibę na terenie Polski oraz w terminie 45 dni od otrzymania towaru (wykonania usługi) w przypadku dostawców posiadających siedzibę poza granicami Polski.
  2. Płatności za dostarczony towar będą dokonywane według obowiązującego terminu dopiero w chwili pełnej realizacji zamówienia.
  3. W przypadku niepełnej realizacji zamówienia Firma Aspekt zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia towaru i zwrotu do nadawcy na jego koszt lub przedłużenie terminu płatności.
  4. Płatność za zakupiony towar (wykonaną usługę) Spółka dokonuje po dostarczenia całości zamówionego towaru (wykonaniu usługi w pełnym zakresie) – również w sytuacji, gdy towar jest dostarczany partiami (usługa jest wykonywana etapami). Termin płatności wskazany w pkt 1 liczy się od daty dostarczenia ostatniej partii dostawy (ostatniego etapu wykonania usługi).
  5. Całość płatności za zakupiony towar (wykonaną usługę) Spółka dokonuje w terminie wskazanym w pkt 1, nie dokonując z tego tytułu żadnych przedpłat (zaliczki, zadatku).
  6. W sytuacji błędnie zrealizowanego zamówienia przez dostawcę lub dostarczenia towaru nie zamówionego, Aspekt zastrzega sobie prawo do odesłania towaru na koszt kontrahenta.
  7. Koszt transportu ponosi dostawca (kontrahent Spółki).
  8. Każda zmiana warunków wskazanych w pkt 1 – 4 w stosunku do danej umowy (zamówienia) wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Aspekt Spółka z o.o..
  9. Należy przestrzegać, w szczególności poprzez nadzorowanie procesu dostawy i utrzymywanie kontaktu z dostawcą, aby proces ten był zgodny ze złożeniem zamówieniem.
  10. Realizacja dostawy winna nastąpić na skutek pisemnego jej potwierdzenia przez upoważnionego Pracownika Firmy Aspekt Sp. z o.o..
Czytniki
Drukarki
Terminale
Drukarki
Sieci WLAN
Wszelkie prawa zastrzeżone ASPEKT © 2005-2016
ASPEKT sp. z o.o
ul. Męczenników Oświęcimia 40 41-922 Radzionków
NIP: 626-26-87-188 | REGON: 276 465 720 | KRS: 0000122442
tel. +48 (32) 388-08-80
fax. +48 (32) 388-08-85
e-mail: biuro@aspekt.net.pl
Mapa strony | Napisz do nas »